Kalhygge

1 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 april 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14793-2022

Anmälningsdatum

2022-04-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha