Kalhygge

12 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 31 mars 2022 avseende ett område på totalt 12 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 13888-2022

Anmälningsdatum

2022-03-31

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

12 Ha

Föryngring

12 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha