Kalhygge

3 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 67-2022

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha