Kalhygge

7 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 januari 2022 avseende ett område på totalt 7 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vallentuna socken. På den här ytan finns sedan tidigare flera kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns hög, skåre/jaktvärn, fornlämningsliknande lämning och färdväg att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 73781-2021

Anmälningsdatum

2022-01-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

7 Ha

Averkat

0 Ha