Kalhygge

3 hektar i Vallentuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 3 hektar i Vallentuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vada socken. På den här ytan finns sedan tidigare ett par kända fornminnen rapporterade. Enligt vad som rapporterats finns stensättning och röse att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 11379-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha