Kalhygge

2 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 september 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Gustavsberg socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns bytomt/gårdstomt att ta hänsyn till.

Denna fornlämning kan dessutom vara svår att se ovan mark vilket gör det extra känsligt.

Detaljer

Anmälnings-id

A 40597-2023

Anmälningsdatum

2023-09-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun