Kalhygge

9 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 juli 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33164-2023

Anmälningsdatum

2023-07-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun