Kalhygge

4 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 maj 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 20053-2023

Anmälningsdatum

2023-05-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun