Kalhygge

1 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 januari 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2271-2023

Anmälningsdatum

2023-01-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun