Kalhygge

4 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 17 januari 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 2240-2023

Anmälningsdatum

2023-01-17

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun