Kalhygge

3 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 19 juli 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Värmdö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hög att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30154-2022

Anmälningsdatum

2022-07-19

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun