Kalhygge

3 hektar i Värmdö

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 16 juli 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Värmdö kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 30125-2022

Anmälningsdatum

2022-07-16

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun