Kalhygge

3 hektar i Upplands Väsby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 juli 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 33066-2023

Anmälningsdatum

2023-07-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha