Kalhygge

9 hektar i Upplands Väsby

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 oktober 2022 avseende ett område på totalt 9 hektar i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Ed socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stridsvärn att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 43873-2022

Anmälningsdatum

2022-10-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha