Kalhygge

4 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 11 juli 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31716-2023

Anmälningsdatum

2023-07-11

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha