Kalhygge

6 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 februari 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Kungsängen socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns övrigt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 5264-2023

Anmälningsdatum

2023-02-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha