Kalhygge

13 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 oktober 2022 avseende ett område på totalt 13 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 46153-2022

Anmälningsdatum

2022-10-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

13 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

13 Ha

Averkat

0 Ha