Kalhygge

5 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 15 oktober 2022 avseende ett område på totalt 5 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Västra Ryd socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 46125-2022

Anmälningsdatum

2022-10-15

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha