Kalhygge

9 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 9 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 34667-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha