Kalhygge

5 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 5 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Kungsängen socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns husgrund, historisk tid att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31370-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

5 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha