Kalhygge

10 hektar i Upplands-Bro

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 november 2021 avseende ett område på totalt 10 hektar i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1900-2021

Anmälningsdatum

2021-11-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

10 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

10 Ha

Averkat

0 Ha