Kalhygge

0 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 februari 2024 avseende ett område på totalt 0 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 5142-2024

Anmälningsdatum

2024-02-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun