Kalhygge

7 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 december 2023 avseende ett område på totalt 7 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 60927-2023

Anmälningsdatum

2023-12-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

7 Ha

Föryngring

7 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun