Kalhygge

0 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 28 november 2023 avseende ett område på totalt 0 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Sankt Olof socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns övrigt att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 59957-2023

Anmälningsdatum

2023-11-28

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

0 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun