Kalhygge

9 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 november 2023 avseende ett område på totalt 9 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 58675-2023

Anmälningsdatum

2023-11-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

9 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

9 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun