Kalhygge

18 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 24 augusti 2023 avseende ett område på totalt 18 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Sankt Per socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 38276-2023

Anmälningsdatum

2023-08-24

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

18 Ha

Föryngring

18 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun