Kalhygge

5 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 april 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 15452-2023

Anmälningsdatum

2023-04-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun