Kalhygge

3 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 7 mars 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 10788-2023

Anmälningsdatum

2023-03-07

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

3 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun