Kalhygge

2 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 25 februari 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Vidbo socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande bildning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 9224-2023

Anmälningsdatum

2023-02-25

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun