Kalhygge

1 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 augusti 2022 avseende ett område på totalt 1 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Norrsunda socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns gravfält att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31695-2022

Anmälningsdatum

2022-08-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

1 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun