Kalhygge

3 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 4 augusti 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 31684-2022

Anmälningsdatum

2022-08-04

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

3 Ha

Föryngring

3 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun