Kalhygge

3 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 juni 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 27062-2022

Anmälningsdatum

2022-06-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun