Kalhygge

4 hektar i Sigtuna

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 april 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Husby-Ärlinghundra socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns hägnadssystem att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 17286-2022

Anmälningsdatum

2022-04-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun