Kalhygge

2 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 3 november 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52487-2023

Anmälningsdatum

2023-11-03

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun