Kalhygge

5 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 september 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 43036-2023

Anmälningsdatum

2023-09-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för att bevara och utveckla /försöksverksamhet

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun