Kalhygge

2 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 2 juni 2023 avseende ett område på totalt 2 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23823-2023

Anmälningsdatum

2023-06-02

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun