Kalhygge

5 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 januari 2023 avseende ett område på totalt 5 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Salem socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns stensättning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 1071-2023

Anmälningsdatum

2023-01-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

5 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

5 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun