Kalhygge

6 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 21 december 2022 avseende ett område på totalt 6 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 61336-2022

Anmälningsdatum

2022-12-21

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun