Kalhygge

2 hektar i Salem

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 6 april 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Salem kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 14818-2022

Anmälningsdatum

2022-04-06

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha

Kommun