Kalhygge

4 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 20 oktober 2023 avseende ett område på totalt 4 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 51087-2023

Anmälningsdatum

2023-10-20

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

4 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha