Kalhygge

3 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 5 september 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hölö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande bildning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 41111-2023

Anmälningsdatum

2023-09-05

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

1 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha