Kalhygge

6 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 9 augusti 2023 avseende ett område på totalt 6 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Salem socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns fornlämningsliknande bildning att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 35418-2023

Anmälningsdatum

2023-08-09

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

6 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

6 Ha

Averkat

0 Ha