Kalhygge

3 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 29 juni 2023 avseende ett område på totalt 3 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 28958-2023

Anmälningsdatum

2023-06-29

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

3 Ha

Föryngring

2 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha