Kalhygge

1 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 14 juni 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 25706-2023

Anmälningsdatum

2023-06-14

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha