Kalhygge

8 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 30 maj 2023 avseende ett område på totalt 8 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 23090-2023

Anmälningsdatum

2023-05-30

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

8 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

8 Ha

Averkat

0 Ha