Kalhygge

1 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 8 februari 2023 avseende ett område på totalt 1 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Område med fornlämningar

Området som är aktuellt för avverkning ligger i Hölö socken. På den här ytan finns sedan tidigare minst ett känt fornminne rapporterat. Enligt vad som rapporterats finns husgrund, historisk tid att ta hänsyn till.

Detaljer

Anmälnings-id

A 6052-2023

Anmälningsdatum

2023-02-08

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

1 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

1 Ha

Averkat

0 Ha