Kalhygge

0 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 10 november 2022 avseende ett område på totalt 0 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 52541-2022

Anmälningsdatum

2022-11-10

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

0 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha