Kalhygge

2 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 oktober 2022 avseende ett område på totalt 2 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 47943-2022

Anmälningsdatum

2022-10-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

2 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

2 Ha

Averkat

0 Ha