Kalhygge

3 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 23 april 2022 avseende ett område på totalt 3 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 16724-2022

Anmälningsdatum

2022-04-23

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Avverkning för annat ändamål

Total storlek

3 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

0 Ha

Averkat

0 Ha