Kalhygge

4 hektar i Södertälje

Karta

Information

Anmälan av planerad avverkning av normal skog registrerad 22 mars 2022 avseende ett område på totalt 4 hektar i Södertälje kommun, Stockholms län.

Detaljer

Anmälnings-id

A 12691-2022

Anmälningsdatum

2022-03-22

Skogstyp

Normal skog

Typ av averkning

Föryngringsavverkning

Total storlek

4 Ha

Föryngring

0 Ha

Bearbeta/Odla

4 Ha

Averkat

0 Ha